Pożyczka

Procedura leasingowa – jakich dokumentów potrzebujesz?

Procedura leasingowa – jakich dokumentów potrzebujesz? Procedura leasingowa – jakich dokumentów potrzebujesz?

Formalności ograniczone do minimum oraz kwestie podatkowe zachęcają przedsiębiorców do korzystania z usług leasingodawców. To bez wątpienia ciekawa alternatywa dla klasycznego kredytu, która pozwala sfinansować zarówno zakup ruchomości jak i nieruchomości. Choć leasing dzieli się na operacyjny oraz finansowy to w obu przypadkach procedura leasingowa jest podobna. Sprawdź już teraz jakie dokumenty musisz przygotować składając wniosek o udzielenie takiego finansowania.

Umowa leasingowa a wymagane formalności

Rosnąca popularność leasingu to efekt obecnej polityki banków, które z dużą ostrożnością podchodzą do klientów starających się o kredyt. Przedsiębiorca musi mieć doskonałą sytuację finansową a do tego mierzy się ze znacznym zakresem formalności i procedur.

Pod tym kątem leasing jest zdecydowanie korzystniejszy. Jakie dokumenty są potrzebne do podpisania umowy leasingowej? W dużej mierze zależy to od rodzaju i wartości finansowanego przedmiotu oraz indywidualnej sytuacji firmy. Zazwyczaj jednak przedsiębiorcy kwalifikują się do tzw. uproszczonej procedury. Będziesz mógł z niej skorzystać gdy:

 • zgodzisz się na wpłatę wstępną – zwykle jest to minimum 10% wartości przedmiotu leasingu (w niektórych przypadkach 0%),

 • kwota finansowania wynosi poniżej górnego progu ustalonego przez leasingodawcę,

 • zakup dotyczy rzeczy łatwozbywalnych, pochodzących od autoryzowanych dostawców, np. samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych czy typowych maszyn.

Uproszczona procedura leasingowa – wymagane dokumenty

Zaletą tej procedury jest fakt, że leasingodawca podejmuje decyzję w oparciu o dane podane we wniosku leasingowym lub – w niektórych firmach leasingowych – podczas ankiety telefonicznej. Oznacza to, że umowa leasingowa może być podpisana po dostarczeniu podstawowych informacji. Przedsiębiorcy są zobowiązani przygotować:

 • wyniki za poprzedni i bieżący rok podatkowy,

 • dane przedmiotu leasingu (pro forma lub specyfikacja z danymi dostawcy),

 • dane z dowodu osobistego wnioskodawcy (oraz współmałżonka – przy wspólnocie majątkowej) lub reprezentanta (w przypadku spółek prawa handlowego).


Jeśli na leasing konsumencki lub tzw. wynajem długoterminowy decydują się osoby prywatne, wówczas muszą przedstawić:

 • wypełniony i podpisany wniosek o finansowanie,

 • dane pojazdu (pro forma lub specyfikacja z danymi dostawcy),

 • potwierdzenie uzyskanych dochodów wymienionych we wniosku (np. zaświadczenie o dochodach, potwierdzenie wpływu wynagrodzenia, kopię umowy o pracę/kontraktu, dokumentacja uzyskiwanych świadczeń).


Obliczanie zdolności kredytowej na uzyskanie leasingu jest łatwiejsze niż w przypadku standardowej procedury kredytowej. Dzieje się tak dlatego, że sam przedmiot leasingu pozostaje własnością firmy leasingowej do czasu spłaty zobowiązania (minimalna wpłata ze strony leasingobiorcy to ok. 10%).Standardowa procedura leasingowa

Leasingodawca dokładniej weryfikuje klienta gdy umowa leasingowa dotyczy przedmiotów trudnozbywalnych lub o wyższej niż średnia wartości rynkowej (np. samochody z serii sportowych czy luksusowych), a także specjalistycznych maszyn zamawianych pod klienta. Oznacza to ze strony leasingobiorcy konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów oraz opisu planowanej inwestycji.

W zależności od przedsiębiorstwa i rodzaju przedmiotu leasingu lista wymaganych dokumentów może się różnić (np. firma budowlana chcąca leasingować specjalistyczne maszyny a przedsiębiorstwo produkcyjne planujące zakup dedykowanej linii). Ważne aby wniosek odnoszący się do drogich, nietypowych przedmiotów leasingowania był dobrze przygotowany.  Korzystanie z usług doświadczonych firm pozwala uniknąć ewentualnych błędów przy kompletowaniu dokumentacji.

Wymagane dokumenty

Dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek prawa handlowego:

 • wniosek leasingowy – dokładnie wypełniony i podpisany przez reprezentanta,

 • udokumentowane wyniki finansowe - 1 lub 2 pełne lata podatkowe i bieżące wyniki,

 • załączniki do wniosku (formularze ankiety) – w zależności od wymogów stawianych przez daną firmę leasingową,

 • dane przedmiotu (pro forma, specyfikacja wraz z danymi dostawcy),

 • dokumenty dotyczące inwestycji (biznesplan, certyfikaty, umowy współpracy, kontrakty).


Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności (leasing konsumencki)

Od osób fizycznych nieprowadzących działalności w standardowej procedurze leasingowej wymagane jest roczne zeznanie podatkowe, oświadczenie o dochodach oraz wyciągi potwierdzające wpływ wynagrodzenia na konto bankowe (w wyciągu zazwyczaj przedstawia się sytuację z ostatnich 6 miesięcy).
Zapraszamy do kontaktu. 

Chcesz wziąć leasing? Skontaktuj się z nami - chętnie pomożemy!

Porównaj oferty Chat z konsultantem