OC przewoźnika

Firmy zawodowo zajmujące się transportem towarów, od momentu podjęcia towaru do czasu dostarczenia go do odbiorcy, odpowiadają za przewożony ładunek. Jeśli towar nie zostanie dostarczony z powodu kradzieży, zniszczenia, wypadku drogowego czy innych zdarzeń niezależnych od przewoźnika to właśnie ubezpieczenie OC przewoźnika (OCP) pokryje poniesione straty.

Polisa ubezpieczeniowa OC przewoźnika nie jest obowiązkowa, jednak w praktyce posiada ją większość przewoźników, zabezpiecza Cię przed ryzykiem wypłaty wysokiego odszkodowania.

 • Rozbój
 • Rażące niedbalstwo
 • Podnoszenie i wyciąganie pojazdu
 • Usunięcie pozostałości po szkodzie
 • Szkody na paletach, platformach, kontenerach
 • Czynności załadunkowe i rozładunkowe
 • Wydanie towaru osobie nieuprawnionej
 • Utrata, niewłaściwe wykorzystanie dokumentów
 • Emigranci
 • Brak badań technicznych
 • Zwrot cła
 • Nienależyte wykonanie zmiany umowy przewozu
 • Nierozsądny wybór osób trzecich
 • Szkody spowodowane przez osoby trzecie
 • Szkody spowodowane przez kierowcę, będącego pod wpływem alkoholu
 • Przekroczenie przepisów ruchu drogowego
 • Czas pracy kierowcy

Chcesz wziąć leasing? Skontaktuj się z nami - chętnie pomożemy!

Porównaj oferty Chat z konsultantem